Wat je altijd al had willen worden!

Mooie dag

 

 

PRIVACYBELEID

Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wetgeving EU per 25 mei 2018.

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in onze school. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. De door ons verzamelde persoonlijke gegevens verkregen via de website, mail, telefoon en/of Onderwijsovereenkomst worden beschermd en vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Klimop-opleidingen. U dient zich ervan bewust te zijn dat Klimop-opleidingen niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website, e-mail en het ondertekenen van een Onderwijsovereenkomst geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Klimop-opleidingen of die van een derde partij en deze zullen niet worden gecombineerd met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Deze gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Klimop-opleidingen of die van een derde partij en deze zullen niet worden gecombineerd met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid en de Algemene Voorwaarden Klimop-opleidingen tenzij wij van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site en uw eventuele inschrijving op een cursus cq. opleiding, facturering, met u contact te onderhouden en te informeren.
Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website en/of de Algemene Voorwaarden Klimop-opleidingen, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam naast de Algemene Voorwaarden regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Wij bieden alle bezoekers/cursisten de mogelijkheid tot het inzien, corrigeren, of verwijderen van hun persoonlijke informatie die op dit moment aan ons zijn verstrekt.  

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zolang als deze nodig zijn om de activiteiten uit te voeren waarvoor wij de persoonlijke gegevens hebben verzameld. Mogelijk moeten we uw persoonlijke gegevens gedurende een langere periode bewaren om te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals belastingwetgeving.

Als u uw gegevens wilt of moet aanpassen of indien u uw gegevens uit onze bestanden wilt laten halen of bezwaar wilt maken over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u dit liefst schriftelijk via de mail of per post kenbaar maken.

Regelmatig controleren wij of wij aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via info@klimop-opleidingen.nl

×

Een van de beste keuzes in mijn leven was de pedicure opleiding bij Klimop-opleidingen te volgen. Een ontzettend fijne, professionele en hartelijke school waar je alle benodigde hulp en informatie toegereikt krijgt om de opleiding succesvol af te kunnen ronden. 

 
Anniek de Ronde - Bruinisse
DISCLAIMER