Wat je altijd al had willen worden?

Mooie dag

 

 

Medisch pedicure

BRANCHEDIPLOMA NIVEAU 4 als vervolg op niveau 3

 

De opleiding Medisch Pedicure verzorgd door Klimop-opleidingen Rotterdam kun je volgen nadat je opleiding Pedicure niveau 3 hebt afgesloten met een diploma!

De drempel om naar de pedicure te gaan wordt steeds lager. Jong en oud vinden steeds meer de weg naar de praktijk. Door de toenemende vergrijzing - en daardoor een toename van risicogroepen, zoals Reumapatiënten en Diabetici - zullen meer mensen vaker een beroep doen op de pedicure.

Daarbij komt dat cliënten/consumenten - maar ook ziektekostenverzekeraars - steeds meer kwaliteitsbewust en kritischer worden in hun keuze voor de beroepsbeoefenaar. Door deze ontwikkelingen wordt de vraag naar goed uitgeruste en breed opgeleide pedicures alleen maar groter. Om aan deze vraag te kunnen voldoen is het beroep medisch pedicure verder ontwikkelt door de Branchediplomering voetzorg (BRAVO).

Het beroep medisch pedicure bestaat sinds enkele jaren. Een deel van de pedicures is reeds werkzaam als medisch pedicure, maar nog niet geregistreerd als zodanig. Evenals de pedicure is de medisch pedicure voornamelijk werkzaam als zelfstandige zonder personeel. Ze werken in een praktijk en/of ambulant. Soms werken ze in loondienst, bijvoorbeeld bij een zorginstelling of medisch centrum.

De medisch pedicure houdt zich evenals de pedicure bezig met de verzorging van de voeten en de behandeling van huid- en nagelaandoeningen. Ze onderscheidt zich van de 'cosmetisch' pedicure door het uitvoeren van specialistische behandelingen, zoals de behandeling van de risicovoet. Deze voet heeft een verhoogd risico op complicaties, ten gevolge van ziekten als Reuma, Diabetes Mellitus, Spasticiteit, Oncologie en andere oorzaken zoals ouderdom of verwaarlozing.

Verder past de medisch pedicure specialistische technieken toe, zoals nagelbeugeltechnieken, nagelreparaties, nagelprothesen, antidruktechnieken en orthesiologie. Deze behandelingen zijn preventief of gericht op pijn- en/of klachtenvermindering.

Afhankelijk van de aard van de aandoeningen of klachten gebruikt de medisch pedicure verschillende technieken en materialen. De verantwoordelijkheid in de werkzaamheden is dus meer medisch gericht dan cosmetisch.

Klimop-opleidingen kiest ervoor in kleine klassen te werken met minimaal 6 en maximaal twaalf cursisten. Op die manier krijgt elke cursist voldoende persoonlijke aandacht en is er altijd ruimte voor het stellen van vragen.

 

STARTDATUM

Donderdag 23-09-2021
lestijd: 9.30-12.15 en 13.00-15.45 uur

OPLEIDINGSDUUR

6 maanden = 44 dagdelen

STAGE

Je hoeft geen stage te lopen.

UW INVESTERING

Lesgeld:
ineens met 5% korting
€ 2175,- 
of
in 7 maandelijkse termijnen van
€ 326,-

Bijkomende investering:

Boeken
ca. € 275,- 

Materialen (in overleg)
ca. € 750,-

Examengeld
Aan het examenbureau per examen te voldoen:

Riscovoet 3 theorie- en 1 praktijkexamen ca. € 452,- 
Specialistische technieken 1 theorie- en 1 praktijkexamen ca. € 252,-
Ondernemersvaardigheden begeleiding digitaal portfolio ca. € 150,-
Ondernemersvaardigheden mondeling examen ca. € 165,-

Kosten diploma Bravo
€ 25,-

 

 • ERKENNING VAN DE OPLEIDING EN DIPLOMA
  • Klimop-opleidingen is erkend door ProVoet en de stichting BRAVO om op te leiden voor Pedicure niveau 3 en Medisch Pedicure niveau 4.

   De toetsing vond plaats via een audit uitgevoerd door het CPION in opdracht van ProVoet.

   Klimop-opleidingen voldoet hiermee aan alle gestelde kwaliteitscriteria, waaronder:

   + De opleider zorgt voor zorgvuldigheid en transparantie van informatie in contacten met (toekomstige) cursisten.
   + De opleider garandeert kwaliteit van onderwijs en materialen.
   + De opleider zet zich in om de kwaliteit in de branche te optimaliseren.
   + De opleider maakt gebruik van bekwame docenten.

   ProVoet en de stichting BRAVO borgen op deze wijze de kwaliteit van de opleiding, de examinering en de diploma's die hieruit voortvloeien.
 • INHOUD

  • De opleiding Medisch Pedicure bij Klimop-opleidingen Rotterdam leidt op tot de volgende competenties, te weten:

   • Afnemen van een anamnese en uitvoeren van een voetonderzoek
   • Registreren van de gegevens op een cliëntenkaart
   • Uitvoeren van de basisbehandeling
   • Uitvoeren van specialistische behandelingen bij de (potentiële) risicovoet
   • Screenen en onderzoeken van de voeten
   • Toepassen van orthese- en antidruktechnieken
   • Nagelreparatie-, nagelprothese- en nagelregulatietechnieken
   • Geven van voorlichting en adviezen
   • Verwijzen, met schriftelijke rapportage van de eigen bevindingen
   • Communicatie met huisarts, podotherapeut, podoloog, diabetesverpleegkundige
   • Zelfstandig leiden van een bedrijf, opstellen van ondernemersplan
   • Exploiteren van een bedrijf, leiding geven, ICT en presentatievaardigheden
   • Prijsberekening en administratieve vaardigheden

   Om dit alles te kunnen volbrengen is een professionele beroepshouding noodzakelijk die aan de volgende voorwaarden voldoet:
   • Opfrissen basistechnieken volgens de huidige normen
   • Zelfstandig kunnen werken tijdens een complexe taakuitvoering
   • Vakinhoudelijke kennis en inzicht hebben en zich blijven ontwikkelen
   • Gericht zijn op kwaliteit en hygiëne in het handelen
   • Cliëntgericht kunnen werken
   • Goede communicatieve vaardigheden bezitten
   • Commercieel inzicht hebben
 • MODULE RISICOVOET

  • 1. Module Risicovoet.

   • Diabetische Voet > 4 dagdelen theorie

   • Reumatische Voet > 2 dagdelen theorie

   • Overige Risicovoeten: Oncologische-, oudere- , spastische- en verwaarloosde voet > 3 dagdelen theorie


   Proefexamens theorie, per onderdeel > 1 dagdeel.

   Screening en praktijkbehandeling, totaal > 8 dagdelen.

   Examentraining praktijk > 2 dagdelen examentraining.
 • MODULE SPECIALISTISCHE TECHNIEKEN

  • 2. Module Specialistische technieken.

   • Antidruktechnieken > 3 dagdelen

   • Nagelregulatie/beugeltechnieken > 3 dagdelen

   • Nagelreparatie/-prothesen: Geltechniek > 3 dagdelen

   • Nagelreparatie/-prothesen: Acryltechniek > 3 dagdelen

   • Orthesiologie > 3 dagdelen


   Theorie en praktijk is geïntegreerd.

   Proefexamens theorie > 1 dagdeel.

   Examentraining praktijk > 2 dagdelen.
 • MODULE ONDERNEMERSVAARDIGHEDEN

  • 3. Module Ondernemersvaardigheden.

   • Leren en maken van je eigen bedrijfsplan > 4 dagdelen
 • HUISWERK
  • Je dient naast het volgen van de lessen nog gemiddeld 10 uur per week te besteden aan huiswerk en het oefenen voor de praktijk.
 • MODELLEN
  • Voor de proefexamens en voor de proeven van bekwaamheid dien je zelf voor geschikte modellen te zorgen!
 • EXAMENS
  • Klimop-opleidingen Rotterdam heeft een contract gesloten voor het examineren van de verschillende onderdelen met TCI.

   Theorie-examens.
   Je doet tijdens de opleiding 4 digitale theorie-examens bij het TCI. Alle theorie-examens worden getoetst via Handelingsgerichte casuïstiek.
   Het gaat om de volgende modules:
   • Module Diabetische voet 30 MC-vragen
   • Module Reumatische voet 30 MC-vragen
   • Module Overige Risicovoeten 30 MC-vragen
   • Module Specialistische Technieken 40 MC-vragen

   Praktijkexamens.
   Je legt tijdens de opleiding 3 Proeven van Bekwaamheid af bij TCI te weten:
   • Module Risico voet
   • Module Specialistische technieken
   • Portfolio Assessment Ondernemersvaardigheden

   Het Portfolio Assessment is een mondeling examen en wordt bij TCI afgenomen om je ondernemersvaardigheden en overige competenties behorende bij het vak Medisch Pedicure te beoordelen. Als je bovenstaande examens met succes hebt afgerond ontvang je het diploma Medisch Pedicure welke verstrekt wordt door de stichting BRAVO!

   Mocht een examen onverhoopt een keer niet lukken, dan heb je altijd tussentijds de mogelijkheid te herkansen. Voor de module Specialistische technieken is een deel herexamen mogelijk.
 • STUDIEADVIES
  • Wij adviseren vanuit onze ervaring de opleiding niet in losse modules te volgen, maar in zijn geheel. Het diploma Medisch Pedicure niveau 4 bestaat uit meer dan de som van de afzonderlijke modules.

   Het gaat tijdens de opleiding dus niet alleen om het technisch werken, maar om het gehele proces van methodisch leren denken en werken op MBO-niveau 4. Het is een periode van groeien naar een professionele beroepsbeoefenaar: de Medisch Pedicure, die binnen het werkveld van bv. de zorggroep een duidelijk takenpakket heeft en zich daardoor op de markt duidelijk kan onderscheiden.

   Bovendien zullen huisartsen, podotherapeuten en andere zorgverleners in de toekomst steeds vaker willen samenwerken met pedicures met een brede scholing.

   Je kunt als medisch pedicure niveau 4 doorstromen, afhankelijk van vorige opleidingen en toelatingseisen, naar niveau 5 HBO Podotherapie.
 • AANMELDING
  • Wil je deelnemen aan de opleiding? Meld je dan aan voor het geheel vrijblijvend intakegesprek via de linker kolom of bezoek onze Open Deurdag.

MOGELIJKE VERVOLGOPLEIDINGEN

STARTDATUM

Donderdag 23-09-2021
lestijd: 9.30-12.15 en 13.00-15.45 uur

OPLEIDINGSDUUR

6 maanden = 44 dagdelen

STAGE

Je hoeft geen stage te lopen.

UW INVESTERING

Lesgeld:
ineens met 5% korting
€ 2175,- 
of
in 7 maandelijkse termijnen van
€ 326,-

Bijkomende investering:

Boeken
ca. € 275,- 

Materialen (in overleg)
ca. € 750,-

Examengeld
Aan het examenbureau per examen te voldoen:

Riscovoet 3 theorie- en 1 praktijkexamen ca. € 452,- 
Specialistische technieken 1 theorie- en 1 praktijkexamen ca. € 252,-
Ondernemersvaardigheden begeleiding digitaal portfolio ca. € 150,-
Ondernemersvaardigheden mondeling examen ca. € 165,-

Kosten diploma Bravo
€ 25,-

 

Vraag GRATIS studiegids aan

Als u ons gehele aanbod digitaal wilt bekijken vraag dan onze studiegids aan!

Een van de beste keuzes in mijn leven was de pedicure opleiding bij Klimop-opleidingen te volgen. Een ontzettend fijne, professionele en hartelijke school waar je alle benodigde hulp en informatie toegereikt krijgt om de opleiding succesvol af te kunnen ronden. 

 
Anniek de Ronde - Bruinisse
DISCLAIMER