Wat je altijd al had willen worden?

Mooie dag

 

 

ERKENNINGEN / REGISTRATIES

vanuit de branche

Klimop-opleidingen leidt op voor door de branche en overheid erkende beroepsopleidingen.
Klimop-opleidingen staat geregistreerd, heeft intensieverklaringen en/of is erkend sinds september 2004 door en heeft contracten met de volgende partners:


Klimop-opleidingen is sinds 2 juli 2018, na een audit van het CPION (Centrum voor Postinitieel Onderwijs Nederland), officieel erkend opleider Pedicure en Medisch Pedicure door ProVoet voor de periode van 2018 - 2022.

Klimop-opleidingen voldoet hiermee aan alle gestelde kwaliteitscriteria, waaronder:

  • De opleider zorgt voor zorgvuldigheid en transparantie van informatie in contacten met (toekomstige) cursisten.
  • De opleider garandeert kwaliteit van onderwijs en materialen.
  • De opleider zet zich in om de kwaliteit in de branche te optimaliseren.
  • De opleider maakt gebruik van bekwame docenten.

 

Klimop-opleidingen verzorgt de deeltijd-opleidingen Pedicure niveau 3 en Medisch Pedicure niveau 4. Cursisten kunnen tijdens de opleiding al aspirant-lid worden van Provoet en na diplomering volwaardig lid van deze Brancheorganisatie.

Klimop-opleidingen leidt op voor de Branchediploma's Pedicure basis niveau 3 en Medisch Pedicure niveau 4 die uitgegeven worden door de stichting BRAVO.

Het platform branchediploma voetverzorging (bestaande uit vertegenwoordigers van o.a. ProVoet en het Centrum voor Arbeidseconomie = CvAE) heeft voor beide branchediploma’s branche kwalificatiedossiers (BKD’s) ontwikkeld. In de BKD’s zijn de kerntaken, kernopgaven en vereiste competenties beschreven die leiden tot de branchediploma’s. Deze documenten zijn essentieel voor opleiders die op basis hiervan vorm en inhoud geven aan de opleiding en voor exameninstellingen die hiernaar hun examen inrichten. Uitgangspunt is dat opleiding en examinering onafhankelijk van elkaar dienen te functioneren.

Klimop-opleidingen geeft vanaf augustus 2008 op basis van de BKD’s vorm en inhoud aan de opleidingen.

 


 

Klimop-opleidingen Rotterdam heeft contracten afgesloten voor de examinering van de deeltijd-opleidingen Pedicure niveau 3, Medisch Pedicure niveau 4, Schoonheidsspecialist niveau 3, Allround Schoonheidsspecialist niveau 4 met Stichting Toets Centrum Intereducatief (TCI) te Schoonrewoerd gemeente Leerdam.

TCI-examens is een erkend onafhankelijk examenbureau door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en is een erkend examenbureau getoetst aan de beoordelingsrichtlijn en voldoet aan de hierin gestelde eisen van branche.

Het TCI heeft haar theorie-examens ondergebracht bij het CITO = Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling te Arnhem.

De TCI-diplma's Pedicure en Medisch Pedicure worden geregistreerd bij de Stichting Bravo.

De TCI-diploma's Schoonheidsspecialist kunnen worden aangemeldbij de ANBOS.

 


Klimop-opleidingen is erkend door het Nederlands Genootschap voor Sportmassage(NGS) en leidt op tot het door het Kwaliteit Centrum Examinering (KCE) erkende diploma Sportmassage NGS. Het NGS is verantwoordelijk voor en neemt de praktijkexamens af en heeft haar theorie-examens ondergebracht bij het CITO = Stichting CITO Instituut voor Toetsontwikkeling te Arnhem.

Het NGS is de enige gesprekspartner van het Ministerie van VWS en de Sportbonden voor de sportmassage.

 


Klimop-opleidingen is aangesloten bij de sectie scholen van de Algemene Nederlandse Branche Organisatie Schoonheidsverzorging (ANBOS) en verzorgt de opleiding Schoonheidsspecialist en diverse specialisaties waarvan de diploma's erkend zijn door de ANBOS. Cursisten kunnen tijdens de opleiding al aspirant-lid worden van de ANBOS en na diplomering volwaardig lid van deze Brancheorganisatie.

 


Klimop-opleidingen verzorgt lessen Hulpverlener Reanimatie en AED volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatieraad (NRR) en heeft hiervoor erkenning verkregen via een audit. De docenten zijn NRR gecertificeerd.

 


Klimop-opleidingen is als onderwijsinstelling geregistreerd door het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).
Herregistratie is gedaan op 25 juni 2018 is geldig tot 2022.
De opname in het register gebeurt op basis van een audit. De audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode van NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding voor heen PAEPON) en de gedragscode van VOI (Vereniging van Onderzoeksinstituten) wordt uitgevoerd door onafhankelijke organisatie CPION (Centrum voor Postinitieel Onderwijs Nederland).

Is een onderwijsinstelling ingeschreven in het register, dan is die instelling daardoor een geregisteerde instelling als bedoeld in de Europese BTW-richtlijn. Die richtlijn bepaalt dat niet door de overheid bekostigd beroepsonderwijs met BTW belast is, tenzij het wordt gegeven door een instelling die geregistreed is.

Klimop-opleidingen BTW-nr: NL 8138.01.461.B01


 

×

Een van de beste keuzes in mijn leven was de pedicure opleiding bij Klimop-opleidingen te volgen. Een ontzettend fijne, professionele en hartelijke school waar je alle benodigde hulp en informatie toegereikt krijgt om de opleiding succesvol af te kunnen ronden. 

 
Anniek de Ronde - Bruinisse
DISCLAIMER