Wat je altijd al had willen worden?

Mooie dag

 

 

DISCLAIMER

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruik maken van de site www.klimop-opleidingen.nl betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:

Informatie op deze website. 
Klimop-opleidingen besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen.
Klimop-opleidingen wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Klimop-opleidingen behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te allen tijde te wijzigen.

De informatie die verstrekt wordt op deze website is van algemene aard, bedoeld om een ieder te informeren over Klimop-opleidingen te Rotterdam en over de door haar ontplooide activiteiten en is uitdrukkelijk niet bedoeld als een persoonlijk advies.

Op al onze leveringen zijn de Algemene Voorwaarden Klimop-opleidingen van toepassing. Deze is gekoppeld aan de studiegids, inschrijf- of aanmeldingsformulieren en onderwijsovereenkomsten en deze kunt u op aanvraag toegestuurd krijgen.

Prijswijzigingen onder voorbehoud.
 

Functioneren van deze website.
Klimop-opleidingen garandeert niet de foutloze of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronisch weg aangeboden diensten. Klimop-opleidingen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen, of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie door Klimop-opleidingen of door u aan Klimop-opleidingen middels deze website of anderszins langs elektronische weg.

Verwijzingen en hyperlinks.
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Klimop-opleidingen aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Klimop-opleidingen behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.

Intellectuele eigendomsrechten.
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij Klimop-opleidingen te Rotterdam. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Klimop-opleidingen.

Virussen.
Klimop-opleidingen garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Kamer van Koophandel.
Klimop-opleidingen staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24365289.

BTW-nummer.
Klimop-opleidingen heeft het volgende BTW-nr: NL 8138.01.461.B01

×

Een van de beste keuzes in mijn leven was de pedicure opleiding bij Klimop-opleidingen te volgen. Een ontzettend fijne, professionele en hartelijke school waar je alle benodigde hulp en informatie toegereikt krijgt om de opleiding succesvol af te kunnen ronden. 

 
Anniek de Ronde - Bruinisse
DISCLAIMER